Obsługa informatyczna firm

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie obsługi systemu informatycznego.

Wybierając nasze usługi zapewnimy:
•    zmniejszenie lub całkowite wyeliminowanie wydatków na utrzymanie działu informatycznego - dodatkowy etat, ubezpieczenia, szkolenia, itp...,
•    wsparcie techniczne doświadczonych i wykwalifikowanych informatyków,
•    szybką reakcję, profesjonalne i sprawne działanie w przypadku awarii.
Współpraca z kilkudziesięcioma firmami i jednostkami administracji publicznej gwarantuje wysoką jakość usług, którą możemy poprzeć wystawionymi nam referencjami.

Specyfikacja usługi.

Zapewniamy w ramach usługi:
•    pomoc specjalisty w godzinach od 8.00 do 18.00,
•    szybki czas reakcji – do 24 godzin,
•    konsultacje i pomoc telefoniczną,
•    usuwanie awarii sprzętu,
•    wykonywanie kopii zapasowych,
•    administrację siecią lokalną i dostępem do Internetu,
•    instalację aktualizacji oprogramowania,
•    zdalną pomoc użytkownikom,
•    doradztwo w zakresie technologii informatycznych
Szczegółowe ustalenia dotyczące naszych obowiązków oraz terminów ich realizacji ustalane są indywidualnie z Klientem

Ceny.

Ceny ustalane są indywidualnie z klientem. Ustaleniu podlegają:
•    ilość godzin w miesiącu jaką jesteśmy do dyspozycji Klienta,
•    zakres czynności oraz terminy ich wykonania,
•    czas reakcji na zgłaszane usterki,
•    koszty dojazdu do siedziby lub oddziałów klienta, jeśli takie występują.

Informacje dodatkowe.

Zakres naszych usług może obejmować
•    Administrację serwerów i stacji roboczych.
- instalacja serwera Windows 2000/2003/2008/Linux,
- konfiguracja Active Directory,
- konfiguracja serwera plików,
- konfiguracja serwera pocztowego,
- konfiguracja konta użytkownika,
- zarządzenie kontem użytkownika,
- zarządzanie uprawnieniami,
- monitorowanie pracy serwera,
- backup danych serwera dzienny/tygodniowy/miesięczny,
•    Ochronę danych i bezpieczeństwo informacji
- backup danych ze stacji roboczych i serwerów dzienny/tygodniowy/miesięczny,
- odzyskiwanie danych,
- czyszczenie dysków twardych z danych,
- projektowanie i wdrażanie polityki bezpieczeństwa systemu informatycznego,
- audyt oprogramowania,
•    Serwis drukarek
- czyszczenie i konserwacja drukarek igłowych,
- czyszczenie i konserwacja drukarek laserowych,
•    Oprogramowanie – sprzedaż, wdrożenie, opieka serwisowa
- oprogramowania dla firm (biura podatkowe, sklepy, hurtownie) - CDN Optima, CDN Klasyka,
- oprogramowania dla gastronomi i hotelarstwa - GASTRO POS i GASTRO Szef, CHART,
- oprogramowania dla sklepów - PC Market, Small Business,
- tworzenie oprogramowania na zamówienie klienta

Referencje

Współpraca z kilkudziesięcioma firmami i jednostkami administracji publicznej gwarantuje wysoką jakość usług, którą możemy poprzeć wystawionymi nam referencjami.

Korzyści

Wybierając nasze usługi zapewnimy:
•    zmniejszenie lub całkowite wyeliminowanie wydatków na utrzymanie działu informatycznego - dodatkowy etat, ubezpieczenia, szkolenia, itp...,
•    wsparcie techniczne doświadczonych i wykwalifikowanych informatyków,
•    szybką reakcję, profesjonalne i sprawne działanie w przypadku awarii.