Enova

Oprogramowanie ERP enova ma otwartą architekturę – każdy moduł przeznaczony jest do wspierania określonego aspektu działalności organizacji: zarządzania kadrami, naliczania płac, ewidencji środków pieniężnych i trwałych, fakturowania, sprzedaży, zarządzania magazy­nem, prowadzenia księgi inwentarzowej, księgowości itp. Dzięki odpowiedniemu doborowi aplikacji i ich precyzyjnej konfigu­racji na etapie wdrożenia otrzymują Państwo system idealnie dostoso­wany do potrzeb firmy.